E-mail: [email protected]    |    Phone: +94 812 201702    |    Mobile: +94 812 233336

Current Council

PRESIDENT

 • Dr. Manjula Herath

VICE PRESIDENT

 • Dr. Janaka Peiris

PRESIDENT-ELECT

 • Prof. Arinda Dharmapala

PAST PRESIDENT

 • Prof. Saman Nanayakkara

JOINT SECRETARIES

 • Prof. Chamara Dalugama
 • Dr. Dulani Jayawardana

ASSISTANT SECRETARY

 • Dr. Anuruddha Ariyawansha

TREASURER

 • Dr. Ajith Kularatne

ASSISTANT TREASURER

 • Dr. Saman Walisinghe

EDITORS

 • Dr. Samidi Nawaratne
 • Dr. Ruwanthi Bandara

SOCIAL SECRETARIES

 • Dr. Ranmini Herath
 • Dr. Chandana Kekulawala

GPS REPRESENTATIVE

 • Dr. Indika Weerasekara

EX- SECRETARIES

 • Dr. S. Krishnapradeep
 • Dr. Nishan Darmasena

EX- TREASURER

 • Dr. Thusitha Padeniya

COMMITTEE MEMBERS

 • Prof. Thushara Kudagammana
 • Dr. Senthil Chandrasekaram
 • Dr. Chathuranga Keppetiyagama
 • Dr. Sapumal Ekanayake
 • Dr. Nandana Jayathilake
 • Dr. A.H.M.K. Abeysinghe
 • Dr. Akalanka Jayasighe
 • Dr. Vajira Jayasinghe
 • Prof. Shenal Thalgahagoda
 • Dr. Yasas Jayasinghe
 • Dr. Vishaka Rajapaksha
 • Dr. Sampath Gnanarathne
 • Dr. Muditha Abeykoon
 • Prof. Indu Nanayakkara
 • Dr. Anura Rajapaksha
 • Dr. Kavinda Amarasinghe
 • Dr. Niroshan Abeywardena
 • Dr. Amila Kodikara
 • Dr. Nishanatha Gamage
 • Dr. Senani Egodage

ADVISORY PANEL

 • Prof. Vajira Weerasinghe
 • Prof. Vasanthi Pinto
 • Prof. Dushantha Madegedara
 • Dr. Keerthi Kularathne
 • Prof. Ruwan Jayasinghe
 • Dr. Nihal Weerasooriya
94812201702